Meie firma | Eesti firmade registreerimine ja müük | Valmisfirmad |
Offshore firmad | Firmade registreerimine Sankt-Peterburis ja Pihkvas | Hinnakiri | Kontakt
rus | est | eng


Esilehele   Saada e-mail   Lisa lemmikutesse


Offshore firmad »
Hinnakiri »
Bahama saared »
Belize »
Briti Neitsisaared »
Gibraltar »
Hong Kong »
Nevis »
Panama »
Sheishellid »
Nevis

 

 

 

Üldandmed

Nevis asetseb Kariibi mere basseini idapoolses osas. Nevise õigusloome baseerub Inglismaa õigusel. Riigikeel – inglise keel. Rahaühik – ida-kariibi dollar.

 

Maksud

Nevise Maksuvabastusega Offshore Firma on vabastatud kõikidest tuludele (mis on saadud Nevise territooriumil) seatavatest maksudest. Valuutakontroll – puudub.

 

Topeltmaksustamise vältimiseks sõlmitud lepingud

Sellest hoolimata, et Nevis on sõlminud lepingud topeltmaksustamise vältimiseks paljude riikidega ( Taani, Uus-Meremaa, Rootsi, Šveits, Suurbritanniaga), ei saa firmad, mis on registreeritud vastavalt Äriühingute Asutamise seadusele (1984.a.), maksuvabastust.

 

Ettevõtlust puudutav seadusandlus

Äriühingute Asutamise seadus 1984.a. (Nevis Business Corporation Ordinance), mis sarnaneb Ameerika Ühendriikide Delaware osariigi analoogsele seadusele.

 

Äriühingute liigid

Nevise Maksuvabastusega Offshore Firma (NBCO).

 

Firma põhikapital

Firma põhikapital deklareeritakse, puuduvad nõuded kohustuslikule kapitali sissemaksele ja kapitali minimaal- ja maksimaalmäärale. Firma poolt väljaantud aktsiate minimaalne kogus koosneb ühest nominaalväärtuseta aktsiast või ühest nominaalväärtusega aktsiast. Tavaliselt koosneb põhikapital 1000 (tuhandest) nominaalväärtuseta aktsiast või nominaalväärtusega aktsiatest väärtusega 100 000 USD. Lubatud on ka esitajaaktsiad.

 

Lubatud tegevusalad

Lubatud on kõik tegevusalad, mis ei ole seadusega keelatud. Pangateenused, kindlustusteenused ja ümberkindlustamise teenused, aga ka aktiivide juhtimise (trust) teenuste pakkumine on litsentseeritud.

 

Keelatud tegevusalad

Firma ei või kaubelda Nevise territooriumil ja omada seal kinnisvara.

 

Riiklik aastamaks

200 USD.

 

Firma asutamine

Minimaalselt 1 (üks) aktsionär. Lubatud on ka nominaalaktsionärid.

 

 

Firma asutajad

Minimaalne aktsionäride arv on 1 (üks). Informatsioon tegelike firma omanike kohta on konfidentsiaalne. Nominaalaktsionäriks võib olla registreeritud agent, kes on näidatud Memorandumis ja Põhikirjas ja omab kohalikku litsentsi. Aktsionäre puudutavad detailid ei esine avalikes andmetes, kuid nimekiri aktsionäride (nominaalaktsionäride) kohta peab olema firma registreeritud kontori aadressil.

 

Nõudmised ärinimele

Firma ärinimi võib olla ükskõik millises keeles kasutades ladina tähestikku. Register võib nõuda nime tõlkimist inglise keelde. Nimi ei tohi olla identne juba registreeritud nimega. Järgmised nimetused või neist tulenevad nimetused:  Bank, Building Society, savings, loans, insurance, assurance, reinsurance, fund management, investment fund, municipal, Chamber of Commerce, univercity jaoks on vaja vastavat luba või litsentsi.

 

Offshore firma nimetus peab lõppema sõnaga või abreviatuuriga, mis viitab firma piiratud vastutusele: Limited, Company, Corporation, Incorporated, Sociedad Anonima, Gesellschaft mit beshränkter Haftung ( Ltd., Corp., Inc., GmbH, SA).

 

Firma direktorid

Minimaalne nõutav direktorite arv on 3 (kolm) – kui firmal on aktsionäre 3 (kolm) või rohkem. Kui aktsionäride arv on alla kolme, siis peab direktorite arv olema võrdne aktsionäride arvuga. Direktoriteks võivad olla füüsilised isikud (ükskõik millise kodakondsusega) või juriidilised isikud, kes ei pea olema Nevise residendist isikud.

 

Firma sekretär

Nõutav on üks sekretär, kes ei pea olema Nevise residendist isik.

 

Aktsionäride/direktorite koosolek

Aktsionäride/direktorite nõupidamine võib toimuda ükskõik millises riigis ja mitte vähem kui 1 (üks) kord aastas.

 

Registreeritud kontor

Firma peab omama registreeritud kontori aadressi Nevises.

 

Firma registreerimise aeg

2 (kaks) nädalat.

 

Raamatupidamise aruannete, aastaaruannete esitamine ja audit

Raamatupidamise aruannete ja audiitori järeldusotsuse esitamist ei nõuta. Firmad on kohustatud siiski tegema raamatupidamislikke märkeid, mis kajastaksid firma finantsseisu.

 

Registreeritud kontoris hoitavad dokumendid

Aktsionäride, direktorite ja sekretäride nimekiri.

 

Informatsioon firma kohta, mis on kättesaadav kolmandatele isikutele

Aktsionäride, direktorite ja sekretäride nimekiri.

Esilehele   Saada e-mail   Lisa lemmikutesse